Harpad Matjord

406 kr
Produktbeskrivning:


Pris / ton i lösvikt

Det är många som blandar ihop Harpad (siktad) Matjord med planteringsjord. När man tillverkar harpad matjord så ’’sollar’’ man bort större stenar, rötter och diverse annat ifrån jorden. Kvar i den harpade jorden blir då mindre sten, även lite mindre rötter kan förekomma, detta är inget dåligt då stenarna hjälper jorden att bibehålla fukt och värme.

Harpad matjord lämpar sig bäst till grönytor, tex gräsmattor, jordavjämning och även i rabatter där man önskar mindre näringsrikjord.  Det går även bra att använda den som grund i större planteringar men önskar man odla växter osv rekommenderar vi att man använder vår planteringsjord. 


För hemleverans av större mängd matjord - kontakta oss för offert!

För att få matjord packat i storsäck tillkommer en säck- och hanteringskostnad på 190kr/säcken. Vi tar inte säckar i retur, då den inte kan användas igen.

Fördelar med säckat material

·         Kan lyftas in ca 10 m in i din trädgård

·         Ligger materialet i säck går det att få med olika sorter på samma              transport.

·         Man slipper en grus eller jordhög på gräsmattan eller infarten.

·         Inget materialspill

·         Lättarbetat

 

Näringsrik matjord för en frodig trädgård

En av nycklarna till en frodig och välmående trädgård är att ha en kvalitativ och näringsrik matjord. Himle Marksten är ett företag som erbjuder matjord av högsta kvalitet för att hjälpa trädgårdsentusiaster att skapa en hälsosam grund för sina växter och grönsaker.

En grund för framgångsrik odling

Matjord spelar en avgörande roll i trädgårdsodling genom att ge växterna en rik försörjning av näringsämnen, bibehålla fuktighet och främja en hälsosam rottillväxt. Himle Markstens matjord är noggrant framtagen med fokus på att tillhandahålla de optimala förhållandena för att odla framgångsrika och livskraftiga växter.

Skapa en hälsosam jordmiljö med högkvalitativ matjord

En av de viktigaste egenskaperna hos Himle Markstens matjord är dess näringsinnehåll. Den är berikad med organiskt material, såsom kompost och gödsel, som är rika på näringsämnen som växter behöver för att växa och blomstra. Detta innebär att växterna får en kontinuerlig tillförsel av de viktiga mineraler och spårämnen som är nödvändiga för deras utveckling. Den näringsrika matjorden ger även en hälsosam och balanserad mikrobiell aktivitet, vilket gynnar jordens struktur och hjälper till att förbättra markens hälsa på lång sikt.

Enkel och effektiv användning av matjord för trädgårdslandet

Förutom sitt näringsinnehåll har Himle Markstens matjord också en god förmåga att behålla fuktighet. Detta är avgörande för att växterna ska kunna ta upp vatten effektivt och förhindra uttorkning under torra perioder. Matjorden hjälper till att skapa en bra balans mellan dränering och vattenhållande förmåga, vilket gör att växterna kan dra nytta av vattnet på ett optimalt sätt.

Ren och ogräsfris matjord för problemfri odling

En annan fördel med matjord från Himle Marksten är att den är fri från ogräsfrön och skadedjur. Genom att använda högkvalitativ matjord minskar risken för att ogräs konkurrerar med växterna om näring och utrymme. Dessutom minskas risken för att skadedjur eller sjukdomar sprids till trädgården genom att använda ren och hälsosam matjord.

Matjordens betydelse för en stark och frisk gräsmatta

Himle Markstens matjord är också enkel att använda och kan anpassas efter olika trädgårdsbehov. Den kan användas för plantering av träd, buskar, blommor och grönsaker både i trädgårdsland, rabatter och krukor. Matjorden kan också användas vid anläggning av gräsmatta för att skapa en hälsosam grund för gräsrotsystemet.

För att säkerställa högsta kvalitet genomgår Himle Markstens matjord noggranna kvalitetskontroller och testas regelbundet. Detta säkerställer att den uppfyller höga standarder när det gäller näringsinnehåll, struktur och renhet.

Skapa en näringsrik grund med Himle Markstens matjord

Sammanfattningsvis erbjuder matjord från Himle Marksten en näringsrik grund för en frodig och välmående trädgård. Med sitt höga näringsinnehåll, god vattenhållande förmåga och frihet från ogräsfrön och skadedjur, är matjorden idealisk för att odla friska och livskraftiga växter. Med Himle Markstens matjord kan trädgårdsentusiaster skapa en hälsosam och blomstrande utomhusmiljö som kommer att vara till glädje under många år framöver.
Artikelnummer:
Harpad Matjord

Sortiment
Övrigt