Utlåning av släp

Vi erbjuder gratis lån av släpkärra i upp till 3 timmar när du handlar av oss och vill köra hem dina varor själv. Vid återlämnandet ska släpvagnen vara rengjord från grus- och jordrester, och vara fri från pallar och emballage. Återlämning ska ske inom butikens ordinarie öppettider. 

Tänk på att det alltid är du som förare som är ansvarig för att släpvagnen är rätt kopplad och rätt lastad. Var därför extra noga med följande:

     Att du har rätt körkortsbehörighet för fordonskombinationen 
     Att kulhandsken sluter om och låser runt dragkulan ordentligt
     Att säkerhetsvajern är ordentligt fäst i bilen
     Att elkabeln är ansluten och alla lampor fungerar
     Att stödhjulet är uppvevat
     Att lasten är säkrad

OBS! Vi lastar ej våra egna släp med mer än deras registrerade maxlast! 

 

 

 

Sortiment
Övrigt