Inspiration trädgårdsgång

 

    Belysning: Inlite

Gång: Rustiksten - Grafitmix 

Dekorsten: Gulmelerad sjösten


 Stegsten: Krokstrand - bohus granit 

Dekorsten: Kullersten 

Kantplåt: Corten 


Stegsten: Block - Grafit 

Dekorsten: Svart/vit Sjösten 

Marksten: Rustik grå

Stenkross: Makadam 

Plattor: Släta grå 

Bohus smågatsten 

Marksten: Labyrint anik grå och grafit

Plattor: Släta plattor antracit 

Offerdhals skiffer 

Plattor: Släta plattor grå

 

 


Gång: Labyrint antik helsten - Terramix 

Kansten: Labyrint antik makro - Grafit

Dekorsten: Diabaskross 


Mur: Boston Antik 

Marksten: Troja Antik helsten 

Belysning: Flexilight halvsten 
 

 

 

Steppingstone: Block grafit

Offerdhalsskiffer 

Steppingstone: Kalksten grafit

Bohus smågatsten 

Marksten: Labyrint anik grå

Marksten: Rustik grå 

 

Sortiment
Övrigt