Dekorsten

Diabas, Skiffer, Sjösten och Natur refined - vackra stenar har vackra namn! Vi har dekorsten och grus som lyfter din utemiljö till nya höjder.

Åtgångstabell

8-12, 8-16 mmca 20 kvm/tonca 3 cm tjockt*Åtgången kan ej beräknas exakt då
stenens densitet och täckningsförmåga
samt underlagets beskaffenheter varierar.
16-25, 16-32 mmca 10 kvm/tonca 5 cm tjockt
32-64 mmca 8 kvm/tonca 7 cm tjockt
70-150 mmca 5 kvm/ton 


 

Sortiment
Övrigt