Materialegenskaper


Olika material har olika egenskaper som bland annat påverkar utseende och hållbarhet. Här följer information som kan vara bra för dig att känna till vid val av material.

Järnoxid

I skiffer finns det spår av järnoxid som bitvis kan ge en rostfärgad patina. Dessa rostutfällningar är helt naturliga och är inget fel på stenen, utan snarare en del av skifferns vackra egenskaper.

Kalkutfällning

Kalkutfällning sker i alla betongvaror och på färgade och mörka produkter kan det ibland synas tydligare. Utfällningen är inget fel och försvinner så småningom med naturens hjälp. Det finns även preparat som kan påskynda processen eller tvätta rent redan "missfärgade" stenar. 

 

 

Sortiment
Övrigt