Materialegenskaper


Olika material har olika egenskaper som bland annat påverkar utseende och hållbarhet. Här följer information som kan vara bra för dig att känna till vid val av material.

Järnoxid

I skiffer finns det spår av järnoxid som bitvis kan ge en rostfärgad patina. Dessa rostutfällningar är helt naturliga och är inget fel på stenen, utan snarare en del av skifferns vackra egenskaper.

Kalkutfällning

Kalkutfällning sker i alla betongvaror och på färgade och mörka produkter kan det ibland synas tydligare. Utfällningen är inget fel och försvinner så småningom med naturens hjälp. Det finns även preparat som kan påskynda processen eller tvätta rent redan "missfärgade" stenar. 

Rostufällning

På en del betongprodukter kan det förekomma rostutfällningar pga. betongens järninnehåll. Det bildas då rostfärgade utfällningar som oftast försvinner utav sig själv. Det går att’ ’påskynda’’ processen genom att tvätta plattorna rikligt med vatten och piassavakvast. Använd ej en med för hårda spröt med risk att repa produkten eller förstöra betongen yta.

Repor

Vid hantering utav betongprodukter kan det lätt uppstå repor och skrapmärken på betongen yta som syns tydligt. Dessa repor går oftast att spola bort med vatten, men brukar med tiden, mestadels försvinna helt utav sig själva.  

Salt

Salta inte på betongprodukter då det försämrar betongens kvalitet, hållbarhet och utseende.

Reklamationer

Skulle vi leverera en felaktig vara ombesörjer vi så fort vi kan en ny leverans. Detta förutsatt att pallar är obrutna, oskadade. Säckar ska vara utan revor och sprickor.

Använd ej varor som du är missnöjd med. Vi måste först haft en chans att titta på varan och ha möjlighet att byta eller kontrollera denna. Vi ansvarar ej för några varor som utsatts för dubbdäck!

Innan du lägger dina plattor/marksten måste du kontrollera att produkterna är felfria då ingen utav våra leverantörer ersätter en produkt som innan läggning visat ett defekt utseende. Skulle det däremot utvecklas något annorlunda med dina redan lagda produkter i efterhand så hör av dig till oss. Förklara då vad som hänt och ha gärna bilder att visa, så att vi efter det kan vända oss till leverantörerna för att försöka reklamera varan.

Observera även att färger och nyanser på produktbilderna enbart är i vägledande syfte och kan skilja sig ifrån verkligheten.

 

 

Sortiment
Övrigt