Gör så här

 

Val av marksten

Inför val av marksten och plattor är det viktigt att tänka på var de skall ligga. En garageinfart kräver exempelvis en tjockare sten än en trädgårdsgång. Vid val av sten bör du även ta hänsyn till husets stil, takfärg, fasadfärg, fasadmaterial, omgivning och budget, men inte minst funktion och era behov.

Underarbete

Ytor med låg belastning, ex. trädgårdsgångar och uteplatser:

Markera och mät ut ytan som skall stensättas. Det är också bra att tänka på att gräva ur den något större än den färdiga ytan. Gräv bort 20-30cm, se till att botten blir någorlunda jämn och lägg fiberduk i botten. Fyll på med bärlager 10-20cm och packa med en markvibrator så att ytan blir jämn och stabil. Fyll på med sättmaterial 2-3cm. Stocka av sättmaterialet och lägg stenen. 

Ytor med hög belastning, ex. uppfarter och parkeringar:

Markera och mät ut ytan som skall stensättas. Det är också bra att tänka på att gräva ur den något större än den färdiga ytan. Gräv bort 30-50cm, se till att botten blir någorlunda jämn och lägg fiberduk i botten. Fyll på med bärlager 20-40cm, fyll gärna på med bärlagret i omgångar och packa med en tyngre markvibrator så att ytan blir jämn och stabil. Fyll på med sättmaterial 2-3cm. Stocka av sättmaterialet och lägg stenen.

Fristående murar och stödmurar

Markera och mät ut ytan som ska grävas ur. Djup och bredd beror på murens storlek och om det är en fristående mur eller stödmur. Bakom stödmuren ska det alltid finnas plats för dränerande material och ev. markarmering efter tillverkarens rekommendationer. Det rekommenderas att ca 10% av murens totalhöjd ska läggas under marknivån. 

Belysning

Planerar du att belysa din tomt underlättas arbetet av att du förberett med att lägga kabel eller tomrör för kabel innan stenläggningen. Det blir då enklare att koppla på belysning i efterhand. 

Slutfinish

En stenlagd yta är inte komplett utan fog. För att minska ogräspåväxt kan du välja en ogräshämmande fogsand, flexifog eller hårdfog. Fråga oss vad som passar bäst till din stentyp. Marksten av betong eller natursten kan även behandlas med olika typer av impregnering för att underlätta rengöring och bevara lyster. 

 

 

  

 

Sortiment
Övrigt