Professionellt utfört arbete
 

Himle Markcenter är dotterbolag till Varbergs Schakt, som utför alla typer av schakt- och markarbeten. Med en modern uppdaterad maskinpark, hög servicenivå och rätt kompetens tar vi oss an de flesta uppdrag, stora som små. Till exempel:

   Anläggning av vägar och husgrunder
   Vägunderhåll
   Transport av grus & byggavfall
   Kranlyft & skopning
   Avloppsanläggning & reningsverk
   Dagvatten- & dräneringsarbeten
   Schakt för el, vatten och fiber

  

 

Sortiment
Övrigt