Geonät

104 kr
Produktbeskrivning:


Pris / kvm

Denna produkt används för att ta hand om jordtrycket i fyllningen bakom högre murar. När man bygger en mur grundläggs denna på väl packad och dränerande fyllning. Även bakom murblocken skall ett dränerande skikt läggas in.

Geonätet läggs mellan första och andra blockskift och sedan mellan vartannat eller vart tredje blockskift uppåt beroende på dimensionering och typ av block och dess höjd.

Geonätens längd bakom mur är normalt lika med murens höjd om inga speciella laster finns på ytan bakom den färdiga muren. (För höga murar finns hjälp till dimensionering hos blockleverantören, kontakta oss, så hjälper vi dig.)

 
Artikelnummer:
Geonät

Sortiment
Övrigt